Gizlilik ilkesi tanımı

Perwatch uygulamasının kullanıcılarından topladığı bilgileri nasıl ve ne şekilde topladığı ve bu bilgileri nasıl saklayıp kim ya da kimlerle paylaştığına dair kurallar bütününü içerir.

Gizlilik

Perwatch, kullanıcılarının bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermektedir. Kendisine yüklenen verilerin güvenliğinin ciddiye alır ve bu bilgilerin izni ve yetkisi olmayan kişiler tarafından ulaşılmaması için gerekli tedbirleri alır. Perwatch kurumsal bir uygulamadır ve kişisel kullanım için uygun değildir. Kişilerin rızası alınmadan kullanılamaz ve bu amaçla kişisel bilgisayarlara kurulamaz.

Topladığımız Bilgiler

Perwatch uygulaması kullanılarak, kişileri birey olarak tanımlayabilecek çeşitli bilgileri toplayabilmektedir. Kullanıcıların başlık bilgileri, internet aktiviteleri ve program kullanımları süreleriyle beraber toplanır. Usb bellek hareket hareketleri, kullanılan belgeler, bir dosya üzerinde yapılan işlemler (oluşturma, silme, değiştirme, taşıma, kopyalama), üst perwatch paketlerinde ise mail aktiviteleri, ekran görüntüleri ve canlı bilgisayar ekran görüntüleri toplanabilmektedir. Bu içerikler firmanın veri sorumlusu tarafından belirlenebilir ve istenilen özellikler kapatılarak bazı servislerin veri toplanması durdurulabilir. Perwatch kapsamında web sitemiz vasıtası ile cookie kullanmaktayız. Cookie sayesinde web sitemizi nasıl kullandığınız ve hangi servisin ne şekilde kullandığını ürün geliştirme amacıyla kullanmaktayız. Perwatch bir analiz ve performans ölçüm uygulamasıdır. Bu nedenle klavye tuş hareketleri, web kameralardan görüntü alınması ve mikrofondan ses kaydı yapmak gibi veri toplama şekillerini BARINDIRMAZ. Bununla beraber toplanılan verilerin içinde kişisel veri tanımına giren veriler olabilir. Perwatch ilk kurulduğu anda sadece bilgisayarın oturum adını bilir ve toplanan bu verileri sadece oturum adı ile eşleştirir. Veri sorumlusu (yani kullanıcı) bu oturum içeriğine personel bilgisi girebilir ve böylece oturumlar için oluşturulan veri seti personel ile eşleştirilebilir. Bu nedenle toplanan verinin işleneceği kişiyi belirlemek veri sorumlusunun gerçekleştireceği bir işlemdir. Bu sayede Perwatch bu bilgileri direkt olarak birey ile ilişkilendirmez. İlişki tanımları müşteri tarafından tanımlanır ve istenildiği an yine müşteri tarafından tanımlar kopartılarak toplanılan veri kişisel veri olmaktan çıkartılarak anonim hale getirilebilir.

Nasıl Kullanıyoruz?

Perwatch, uygulama ve web sitesi aracılığı ile topladığı bilgileri ürün geliştirme ve analiz için kullanabilir ve işleyebilir. Yine bu bilgiler ve diğer anlaşmalı çözüm ortakları tarafından sunulan ürün ve servisler hakkında Kullanıcılarına ulaşmak ve kullanıcıların söz konusu ürün ve servisler hakkında bilgilendirilmesi için kullanılabilir. Ayrıca Perwatch uygulaması aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini arttırmak ve Kullanıcılarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanılabilir.

Bilgilerin Açıklanması ve Paylaşılması

Perwatch kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer güvenilir çözüm ortaklarıyla paylaşabilir. Verilerin 3. Parti kişi ya da ortaklar ile paylaşılması gereken bir durum oluşursa veriler anonim hale (yani kişisel veri niteliği ortadan kaldırılarak) getirilerek paylaşılabilir. Perwatch, kullanıcılardan toplanan tüm verileri şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış, devir ve teslim işlemlerinde transfer edebilir.

Bilgi Bütünlüğünün Korunması

Perwatch, topladığı verilerin güvenli bir şekilde saklanması için azami gayret gösterir. Veriler (müşterinin lisans paketine bağlı olarak) belirli periyotlarla silinir. Bu sayede gereksiz risk oluşturabilecek veriler belirli aralıklarla imha edilerek risk seviyesi düşürülür. Veri merkezlerimizde bulunan kullanıcılarımıza ait her çeşitli bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda Perwatch elinden geleni yapmakla beraber, bilgi bütünlüğünün korunması konusunda endüstri standartlarını kullanmasına rağmen, bu verilerin yüksek seviyeli saldırganlar tarafından ele geçirilme ihtimali düşük de olsa bulunmaktadır ve tüm tarafların böyle bir risk olduğunun farkında olması gerekir. Veriler ele geçirilse bile bu veriler eninde sonunda saldırganlar tarafında çözülebilecek hale getirilebilir. Perwatch ve iş ortakları böyle bir durumda açığa düşmüş veri için bir sorumluk kabul etmeyeceklerdir. Uygulamayı kullanan kişi ve kurumlar bunu peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

Sorular

Gizlilik İlkemiz hakkında her türlü sorunuzu Perwatch iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Perwatch Gizlilik İlkesi üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.